Priznanje za marketing Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac

Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac učestvovala je na jubilarnoj desetoj „Izložbi turističkih publikacija Srbije ‘14“ održanoj 16. i 17. oktobra u Kruševcu, koja je takmičarskog karaktera. Prema pravilniku o dodeli nagrada, ocenjivane su publikacijame i drugi promotivni materijal koji je urađen u poslednje dva godine.Učešće je uzelo 30 turističkih organizacija iz Srbije, prijavljenih u više kategorija. U dosta kvalitetnoj ponudi naša organizacija je bila prepoznatljiva po svojim publikacijama, mapom grada i ostalim štampanim materijalom i nagrađena trećim mestom u kategoriji "Jednolisna turistička publikacija".

TOOGM
VESTI

Saznajte sve nove
informacije o dešavanjima
u našoj organizaciji...TOOGM
SEOSKI TURIZAM

Opština Gornji Milanovac
ima najbogatiju i
najraznovrsniju ponudu...TOOGM
GORNJI MILANOVAC

Posetite zvaničnu
prezntaciju opštine
Gornji Milanovac...

     

Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac

Adresa: Tihomira Matijevića 4,
32300 Gornji Milanovac, Srbija

Telefon/Fax: 032 / 720 565
Telefon: 032 / 720 566

info@togm.org.rs
www.togm.org.rsSajt je pomognut od strane

Doći ćete kao gosti, a otići kao prijatelji