Документа

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ


ПЛАН РАДА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТООГМ ЗА 2019. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2019. ГОДИНУ

ФИНАНСИЈСКО СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2019. ГОДИНЕ

ЗАВРШНИ РАЧУН ЗА 2019. ГОДИНУ


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - 11.02.2020.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ЗА ПОТРЕБЕ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - 11.02.2020.


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЗАКУП ЛОКАЛА ЗА РАДНИ ПРОСТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - 11.01.2019.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ЗАКУП ЛОКАЛА ЗА РАДНИ ПРОСТОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ - 11.01.2019.


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РЕКЛАМНОГ ТОТЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ИНФО-ЦЕНТРА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - 01.08.2018.

 


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА РЕКЛАМНОГ ТОТЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ИНФО-ЦЕНТРА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - 25.07.2018.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА РЕКЛАМНОГ ТОТЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ИНФО-ЦЕНТРА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ - 25.07.2018.

 


РЕКАПИТУЛАЦИЈА И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАДА ЗА 2018 ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2018 ГОДИНУ