Започета израда стратегије развоја туризма

Дана 23. јануара 2019. године у Великој сали општине Горњи Милановац одржан је први састанак у вези израде Програма развоја туризма општине Горњи Милановац, за период 2019-2025. Састанак су водили чланица Општинског већа општине Горњи Милановац задужена за туризам и културу Јасмина Марић, директор Туристичке организације Десимир Ћаласан и представница фирме „C.T.D. 3“ д.о.о. Ана Јажић - мастер туризмолог.

Састанку су присуствовали представници установа и јавних предузећа чији је оснивач општина Горњи Милановац, удружења и спортских клубова са територије општине Горњи Милановац, представници ЈП „Србијашуме“, ЈП „Србијагас“, Електропривреде Србије, Телекома Србије, Завода за заштиту споменика културе, као и запослени у Општинској управи општине Горњи Милановац.

Директор Туристичке организације Десимир Ћаласан изразио је задовољство због израде програма развоја туризма. Истакао је да Програм мора бити ослоњен на Стратегију развоја туризма републике Србије и позвао присутне да се сви укључе и дају свој допринос достављањем што тачнијих података.