Važni telefoni
Policija: 192

Vatrogasci: 193

Hitna pomoć: 194

Tačno vreme: 195

Predaja telegrama telefonom: 1961

Prijava međumesnih razgovora: 900

Prijava međunarodnih razgovora: 19011

Vojna hitna pomoć: 976

Prijava telefonskih smetnji: 19771

Informativni centar AMSS: 987

Brojevi pretplatnika: 988

Služba buđenja: 19811

Razna obaveštenja: 19812

Dežurne apoteke i zdravstvene ustanove: 9821

Pozorišta i bioskopi: 9822

Meteorološki podaci: 9823

Važni telefoni: 9824

TV program: 9825

Predlog jelovnika: 9826

Vesti: 9827

Podaci sa tržišta novca: 9828

Dečiji broj: 9843

Loto i sportska prognoza: 19822

Crkveni kalendar: 19822

Vojna policija: 9860

Humanitarni telefon: 9862

Mobilna Telefonija Srbije - MTS: 064 789

Telenor: 063 9863

VIP: 060 1234Opština Gornji Milanovac: 032 51 50 050

Apoteka Gornji Milanovac: 032 711 141

Opšta bolnica Gornji Milanovac: 032 711 670

Dom zdravlja Gornji Milanovac: 032 710 279

Turistička organizacija: 032 720 566

Kulturni centar: 032 710 279

Javno komunalno preduzeće: 032 716 912

Sportska hala "Breza": 032 712 436

Dečja ustanova "Sunce": 032 720 551

Centar za socijalni rad: 032 720 405

Ustanova za fizičku kulturu: 032 711 156

Biblioteka "Braća Nastasijević": 032 712 267

Muzej rudničko - takovskog kraja: 032 710 279

Kulturni centar: 032 711 118

Dom kulture: 032 718 446

JP za izgradnju opštine: 032 716 858

JP za puteve: 032 713 555


TOOGM
VESTI

Saznajte sve nove
informacije o dešavanjima
u našoj organizaciji...TOOGM
SEOSKI TURIZAM

Opština Gornji Milanovac
ima najbogatiju i
najraznovrsniju ponudu...TOOGM
GORNJI MILANOVAC

Posetite zvaničnu
prezntaciju opštine
Gornji Milanovac...

     

Turistička organizacija opštine Gornji Milanovac

Adresa: Cara Dušana 2,
32300 Gornji Milanovac, Srbija

Telefon/Fax: 032 / 720 565
Telefon: 032 / 720 566

info@togm.org.rs
www.togm.org.rsSajt je pomognut od strane

Doći ćete kao gosti, a otići kao prijatelji